Linie Autobusowe TRAKO

Najczęściej zadawane pytania

DLACZEGO CORAZ WIĘCEJ FIRM DECYDUJE SIĘ NA ORGANIZOWANIE PRZEJAZDÓW PRACOWNICZYCH?

Niejednokrotnie zorganizowane przez pracodawcę nieodpłatnego dowozu w miejsce pracy jest jedynym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pierwsi mogą pozyskać większą liczbę osób niezbędnych do właściwego funkcjonowania ich przedsiębiorstwa, drudzy zaś mają możliwość podjęcia pracy, jakiej nie mieliby szansy znaleźć w swoich miejscowościach. Świetnym przykładem czerpania korzyści z przewozów pracowniczych jest firma Amazon. Do ich siedziby na Bielanach Wrocławskich codziennie dojeżdzają pracownicy z każdej części Dolnego Śląska. Często pracodawcy decydują się na zapewnienie pracownikom takiego dojazdu w przypadku ruchomego miejsca pracy takiego jak np. budowa.

CZY DOWÓZ NA MIEJSCE PRACY JEST PRZYCHODEM PRACOWNIKA PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU?

W przypadku prac związanych z ruchomym miejscem pracy pracodawcy niejednokrotnie decydują się na zorganizowanie dowozu do pracy. Skoro pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu do miejsca pracy to czy wobec tego nieodpłatny dowóz stanowi korzyść dla pracowników podlegający opodatkowaniu? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. wzbudził wiele wątpliwości i powstało wiele sprzecznych opinii w tej kwestii. Jedni eksperci są zdania, że taki dowóz należy bezwzględnie opodatkować, a drudzy, że to zależy od sposobu, w jaki się taki dowóz zorganizuje. Z jednej strony w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami podlegającymi opodatkowaniu są również wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne. Z drugiej strony bardzo ciężko jest wycenić wartość usługi, jaką jest nieodpłatny dowóz, jeżeli pracownicy wsiadają w różnych miejscach i pracodawca nie ewidencjonuje, którzy pracownicy z niego korzystają. W związku z powyższymi wątpliwościami ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy nieodpłatny dojazd podlega opodatkowaniu, czy też nie. Również wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiewa wszystkich wątpliwości.

CZY CZAS DOJAZDU DO PRACY WLICZA SIĘ DO CZASU PRACY?

Jeżeli miejsce pracy jest oddalone od miejsca zamieszkania pracownika np. o 2 godziny drogi, to czy czas spędzony na dojeździe powinien wliczać się do czasu pracy? Można byłoby stwierdzić, że skoro pracownicy niejednokrotnie podróż do pracy spędzają w towarzystwie pracodawcy to należy uznać to za czas pracy, gdyż podwładni pozostają w tym czasie w dyspozycji przełożonego . Niestety odpowiedź na to pytanie jest inna. Pracownicy nie mogą wliczyć czasu dojazdu do czasu pracy, chyba że co innego wynika z postanowień stron zawartych w umowie o pracę.

SUGEROWANO SIĘ: INDYWIDUALNYMI PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI.